STEIJNS LEGAL

Voor wie?

 

Tot onze vaste cliënten behoren vooraanstaande notarissen- en advocatenkantoren als Baker & McKenzie Amsterdam N.V., Ploum Lodder Princen en Allen & Overy LLP. Ook Simmons & Siimmons LLP en Houfhoff hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van onze diensten. Daarnaast mogen wij ondermeer vastgoedontwikkelaars, beleggers en bedrijfsadviseurs tot onze vaste cliënten rekenen.

 

Hieronder enkele voorbeelden van zaken waar wij voor ingeschakeld  kunnen worden.

 

Particulieren: 

• opstellen koopovereenkomsten bij aan- of verkoop woning (afhankelijk van de positie van onze opdrachtgever wordt een door ons opgestelde koopovereenkomst "kopersvriendelijk", dan wel "verkopersvriendelijk" opgesteld dit in afwijking van de reguliere door makelaars en notarissen gebruikte modelovereenkomsten)

• begeleiden aan- of verkoopprocedures 

• second opnion van koopovereenkomsten en notariële stukken

• uitzoeken en oplossen burenrechtproblemen (erfdienstbaarheden, verjaring etc)

• opstellen / beoordelen diverse overeenkomsten

• advisering / begeleiding bij problemen na het sluiten van een koopovereenkomst (denk bijvoorbeeld aan verborgen gebreken)

 

 

Bedrijven: 

• opstellen koopovereenkomsten bij aan- of verkoop bedrijfspand of vastgoedvennootschap

• opstellen / beoordelen contractstukken bij bedrijfsovername

• begeleiden doorstart

• uitvoeren legal due diligence

• opstellen algemene voorwaarden en modelovereenkomsten

• opstellen / beoordelen diverse overeenkomsten

• helpdesk juridische vraagstukken

 

Notarissen: 

• verzorgen van complexe zaken zoals appartementensplitsingen

• opstellen modellen voor nieuwbouw- of uitpondprojecten

•advisering op gebied van B.T.W. en overdrachtsbelasting

• verzorgen interne cursussen

• telefonische helpdesk

• bewaken / bijwerken modellenbestand

• wegwerken achterstanden

• tijdelijke versterking van het team ("flexibele schil", "flex-pool")

 

Advocaten: 

• verzorgen due diligence onderzoeken

• redigeren vastgoedcontracten

• second opinion van notariële stukken

 

VVE's: 

• oplossen splitsingsvraagstukken

• voorbereiding besluitvorming

 

Projectontwikkelaars:

• opstellen koop-/aannemingsovereenkomsten

• opstellen modelakten voor projecten

Makelaars: 

• opstellen koopovereenkomsten

• verzorgen kadastrale onderzoeken

• telefonische helpdesk                

 

 

 

 

STEIJNS LEGAL
info@steijns-legal.nl